DOWNLOAD TRỌN BỘ CÁC QUY ĐỊNH VỀ PCCC HIỆN HÀNH

Phòng cháy chữa cháy đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây: