DANH MỤC CƠ SỞ THUỘC DIỆN QUẢN LÝ VỀ PCCC TỪ 10/01/2021

Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, những cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

1. Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp.

(Hiện hành, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc, cơ sở nghiên cứu)

2. Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở k